ปฏิทิน การประชุมและอบรม

การประชุมและอบรม จัดโดย กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ

Training: จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เฉพาะผู้รับผิดชอบ IT หรือ ผู้รับผิดชอบการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 , 9.30-10.30
ลิ๊งเข้าสู่ระบบ : https://ictprocure.moph.go.th/

Training:ระบบ E-Saraban (เฉพาะผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สารบรรณ)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564, 13.30-15.30
ลิ๊งเข้าสู่ระบบ : http://203.154.74.201/login.php

Training: การใช้งานระบบ SFS (เฉพาะผู้รับผิดชอบ งานแผนและกำกับงบ)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 , 13.30-14.30

Training: การใช้งานระบบ RMS (เฉพาะผู้รับผิดชอบ งานวิจัย)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 , 15.00-16.00

Training: PDPA by AIS

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 , ปรับเวลาเป็น 10.00-12.00